Pro Glass

kr 379

Selvrensende effekt på ikke-absorberende overflater

Varenummer: I/A Kategori:

Pro Glass gir ikke-absorberende, mineralske overflater som glass, keramikk eller polert naturstein en pålitlig non-stick ytelse.
Dens vann- og smussavstøtende egenskaper utvider bruksområde til bilglass og bygningsbeskyttelse. Den sterke kjemiske binden til OH-overflategruppene garanterer enestående bestandighet mot værbestandighet, samt mekanisk og kjemisk holdbarhet.

PRODUKTEGENSKAPER:

 • Sterk hydrofobitet (vannavstøtende egenskaper)
 • Sterke anti-klebeegenskaper
 • Utmerket ytelse som er lett å rengjør ved forurensning og kalkavleiring
 • Matsikker (inert, det betyr null migrasjon)

ANDRE FORDELER:

 • Enkel applikasjon på overflaten
 • Usynlig belegg/beskyttelse
 • Permanent (UV-stabil, enerom slitestyrke)
 • Motstandsdytkig mot temperaturendringer
 • Pustende belegg
 • Kjemikaliebestandig (bortsett fra pH-verdier på over 13)
Vekt 0,3 kg
Dimensjoner 16 × 15 × 5 cm
Størresle

100 ml og ønsket størrelse på forespørsel

Kjemisk basis

modifisert silisiumdioksid

Lagtykkelse

ca. 100 – 120 nm

Vannmotstand

mellom 105° og 115° (20μl)

Oljemotstand

mellom 80° og 85° (20μl)

Glidevinkel

< 25°

Temperaturstabilitet

250°C permanent, 450°C topp

Kjemisk stabilitet

mellom pH 1 og pH 13

Værbestandighet

3500 timer i henhold til ISO 11507 A

Holdbarhet (mekanisk)

>20 000 sykluser i henhold til ISO 11998

Saltvannsbestandig

Ja

Gjennomsiktighet

100 %

Lagringsstabilitet

2 år (uåpnet)

Temperaturfølsomhet

-3°C til 30°C

Forbruk

5-10 ml/m2

Bruksområder

 • Bilrute (front + sidevindu)
 • Utvendig glass/vindu (viktig at glasset ikke er selvrensende)
 • Isolert glas, herdet/laminert sikkerhetsglass, speil, glassfasader, glasspaneler
 • Glass på drivhus, vinterhage, baldakiner
 • Plexiglass og andre plastoverflater
 • Gelcoat båt
 • Båtrute i glass/plexi
 • Glassoverflater i harde sanitærområder

Påføringsanvisning

For å få et godt resultat med bruk av Pro Glass, rengjør overfalten godt og rens bort eventuelle kjemikalier fra rengjøringsprodukt! Bruk egnet hansker under påføring
Test alltid produktet på mindre synlig områder

 • Sørg for at overflaten som skal behandles er tørr
 • Rist flasken før behandling
 • Spray Pro Glass direkte på overflaten eller spray inn i microfiberklut
 • Fordel Pro Glass jevnt over med microfiberklut
 • Poler til overflaten er tørr
 • Overflaten er vanntett etter 1 time
 • Behandlingen er ferdig herdet etter 24 timer

Sikkerhetsinformasjon

UFI-CODE: 8C00-A0AK-G008-GH25

Oppbevares utilgjengelig for barn
Meget brannfarlig væske og damp
Gir alvorlig øye-irritasjon
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater
Røyking forbudt
Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/ beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

Handlekurv
Scroll to Top
Rull til toppen