Personvernerklæring

Behandling av Personopplysninger

EUs nye personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) er til for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU- og EØS-land som en del av den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen handler om hvordan Nano Solutions AS samler inn og bruker personopplysninger om deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Nano Solutions AS
Tjensvollveien 50, 4021 STAVANGER
Tlf: 51 30 20 10
post@nanofix.no

Dersom du mener at Nano Solutions AS har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernloven, kan du klage til Datatilsynet. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er Nano Solutions AS. Org.nr.: 927036630

Hvilke personopplysninger vi samler inn
Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefon- /mobilnummer og epost
Finansiell informasjon: Betaling- transaksjonsdata og kreditthistorikk.
Lovpålagte opplysninger: bokføring, hvitvasking mm
Opplysninger samles inn primært fra deg, f.eks ved at du melder deg på vårt nyhetsbrev eller data samles inn i forbindelse med at du handler i nettbutikken.

Andre opplysninger vi kan samle inn som kan gjelde deg direkte eller fra tredjepart:
Registre som føres av offentlige myndigheter, f.eks Folkeregisteret, firmaregistre o.l.
Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester
Andre selskaper som vi samarbeider med.

Behandling og bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforhold hos oss. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover- og forskrifter.

Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til:
Kunnskap om deg som kunde
Bokføringskrav
Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Berettiget interesse til å bruke opplysninger ifb. markedsaktiviteter og utvikling:

Personopplysninger kan også brukes ifb markedsføring, samt produkt- og forretningsutvikling. Formålet er å kunne utvikle virksomheten, produkter, varer, tjenester og kundeopplevelser.

Utlevering av personopplysninger

Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:
Myndigheter
Leverandører
Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere
Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.

Hvordan Nano Solutions AS håndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart:
For å forvalte kundeforholdet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig. Eksempler på områder hvor dette er nødvendig: Identifisering av deg
Oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser
Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov, internt i Nano Solutions AS til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicefunksjoner i og utenfor Nano Solutions AS.

Vi har også avtaler med utvalgte leverandører som inkl. behandling av personopplysninger på vegne av oss, f.eks leverandører av IT-utvikling, drift og support.

Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker.

Personvernrettigheter

Du kan når som helst be om følgende:
Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet
Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk e.l.
Sletting av dine personopplysninger, f.eks om du trekker tilbake samtykket, eller av annen berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger
Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene

Informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn, behandler og analyserer data fra og om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider

Du kan endre innstillinger i nettleseren så denne vil avvise informasjonskapsler. Dette vil kunne medføre at enkelte funksjoner og områder på nettstedet vil ha noen begrensninger.

Lagring av personopplysninger
Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:
Bokføringslover 10 år
Betalingstjenester 5 år

Direkte markedsføring
Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Nano Solutions AS. Nyhetsbrev inneholder aktuell informasjon om våre produkter og tjenester. Nyhetsbrev sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Nano Solutions AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. Nano Solutions AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

Spørsmål ang personvern kan rettes til Princess-Gruppen, ved post@nanofix.no
Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.

Handlekurv
Scroll to Top
Rull til toppen